Serviss
Riepu pārbaude


Arī riepas ir jākopj

Nekas nebrauc tik viegli un patīkami, tik piekļāvīgi neieiet pagriezienā un nebremzē tik labi kā braukšanas kārtībā esoša riepa. Par to, kam ir jāpievērš uzmanība saistībā ar riepām, un kā noteiksiet pieļaujamo protektora dziļumu, uzzināsiet turpmākajās informatīvajās lappusēs.


Riepu pārbaudes operāciju saraksts

  • izvairīšanās no bojājumiem
  • riepu glabāšana
  • gaisa spiediena riepās pārbaude
  • nodiluma indikatori
  • riepu novecošana
  • riepu nomaiņa
  • riepu garantija


Izvairīšanās no bojājumiem.

Lai pēc iespējas ilgāk saglabātu riepu kvalitāti braukšanas kārtībā esošajā līmenī, arī ar riepām vajadzētu apieties piesardzīgi.
Brauciet pāri apmalēm un tamlīdzīgiem priekšmetiem tikai lēnām un iespējami labajā leņķī. ­ Sargājiet riepas no saskares ar eļļu, smērvielu, un degvielu. 
Regulāri pārbaudiet, vai riepām nav radušies bojājumi (dūrieni, griezumi, plaisas un bumbuļi). Izvāciet no riepu protektora svešķermeņus.
Riepas ekspluatācijas termiņš ir atkarīgs no spiediena riepā, braukšanas stila un pareizās montāžas.


Riepu glabāšana

Derīgus ieteikumus par riepu glabāšanu Jūs atradīsiet šeit.

To Jums vajadzētu ievērot
Marķējiet nomontētos riteņus, lai, atkārtoti tos montējot, varētu saglabāt līdzšinējo kustības virzienu.
Nomontētos riteņus vai riepas vienmēr glabājiet vēsā, sausā un pēc iespējas tumšā vietā.
Riepas, ja tās nav uzmontētas uz riteņu diskiem, novietojiet vertikāli.


Gaisa spiediena riepās pārbaude

Gaisa spiediens riepās, kas ir pielāgots automašīnai, dod Jums vēlamo drošību un novērš lieku benzīna patēriņu.
Tā Jums vajadzētu rīkoties

Pareizais spiediens riepās ir norādīts uz uzlīmes, kas atrodas degvielas tvertnes vāciņa iekšpusē.
Nolasiet no uzlīmes nepieciešamo spiedienu riepās (ir piemērots vasaras un ziemas riepām).
Uzlieciet manometru tieši uz pretputekļu aizsarga, to nenoskrūvējot.
Spiedienu riepās vienmēr pārbaudiet aukstām riepām. Nepazeminiet paaugstināto spiedienu siltās riepās.
Spiedienu riepās pielāgojiet atbilstoši noslodzei.
Spiediens riepās ir īpaši svarīgs lielu ātrumu gadījumā. Tāpēc spiedienu vajadzētu pārbaudīt vismaz reizi mēnesī un papildus pirms katra ilgāka brauciena.


Nodiluma indikatori

Oriģinālā apriepojuma protektora pamatnē šķērsi kustības virzienam 1,6 mm augstumā atrodas "nodiluma indikatori". Šie nodiluma indikatori atkarībā no ražojuma ir izvietoti uz riepas protektora sešās līdz astoņās vietās vienādā attālumā viens no otra. Marķējumi riepas sānos (piemēram, burti "TWI" vai simboli) apzīmē nodiluma indikatoru stāvokli. Ja atlikuma protektors ir 1,6 mm, mērot protektora rievās blakus nodiluma indikatoriem, tad ir sasniegts likumdošanā pieļaujamais minimālais protektora dziļums. Riepas ir jānomaina.


Riepu novecošana

Riepas noveco fizikālu un ķīmisku procesu iedarbībā, kas var kaitēt to funkcijai. Riepas, kas glabājas ilgāku laiku bez lietošanas, sacietē un kļūst trauslas ātrāk nekā riepas, kas pastāvīgi tiek izmantotas. Vecākām riepām var rasties ļoti tievas novecošanas plaisas. Riepām, kas tiek pastāvīgi izmantotas, velšanas procesā gumijā aktivizējas mīkstinātājs, un tādēļ nenotiek riepas sacietēšana un plaisāšana.

Tādēļ rezerves riepai, uzglabājamām riepām un riepām, kas netiek pastāvīgi izmantotas, vajadzētu pievērst uzmanību ne tikai protektora dziļumam, bet gan arī riepu vecumam. Vecumu var noteikt pēc DOT apzīmējuma uz riepas, bez tam tajā ir uzrādīts arī riepas ražošanas datums.

DOT numura piemērs līdz 31.12.1999

DOT kalendārā nedēļa ražošanas gada pēdējais cipars atbilst 199_


Riepu nomaiņa

Regulāra riepu maiņa pasargā Jūs un pasažierus no iespējamiem negadījumiem, kas var rasties riepai sprāgstot vai ieplīstot.


Kad Jums vajadzētu nomainīt riepas:

Ja ir sasniegts likumdošanā noteiktais minimālais protektora dziļums – 1,6 mm

Ja ir saredzami mehāniskas iedarbības rezultātā radušies bojājumi

Ja riepas ir vecākas par 6 gadiem