Serviss
Kas būtu jāzin par eļļu


Vērtības saglabāšana, pateicoties kvalitatīvām smērvielām

Mūsdienu motoreļļas pēc to veida un darbspējas balstās uz atšķirīgām bāzes eļļām (sintētiskām / minerāleļļām) vai uz to pamata iegūtajiem bāzes eļļas maisījumiem (daļēji sintētiskiem). Papildus izmanto piedevas, kas izpilda atšķirīgus uzdevumus. Tikai līdzsvarots sastāvs (bāzes eļļa un pie­devu komponentes) dod jaudīgu motoreļļu. Motoreļļa ir konstrukcijas elements mūsdienu moto­rbūvē, kam ir jāizpilda liels daudzums visdažādāko uzdevumu: Eļļošana, dzesēšana, tīrīšana, aerosolu sasaistīšana ir būtiskākie no tiem. Pie kam eļļas eļļošanas spējai, ko apraksta viskozitāte, piešķir ievērojamu vietu. Ja eļļa ir par “biezu”, dzinējā ro­das pārāk liela berzes pretestība, tas nozīmē pārāk lielu degvielas patēriņu vai jaudas zudumu. Taču ja tā ir par “šķidru”, rodas palielināts nodilums un sa­mazinās ekspluatācijas termiņš. Tādēļ mūsu visla­bākajām motoreļļām ir jāspēj nodrošināt abas lie­tas: optimālas degvielas patēriņa īpašības, taču bez kompromisiem aizsardzībā pret nodilumu. Bez tam motoreļļa aizvien vairāk ietekmē dzinēju emisi­jas parametrus.


Autovadītājam pareizā eļļa jebkurā ziņā sniedz priekšrocības!

  • dzinēja un pārvadmehānisma aizsardzība no iedarbināšanas brīža
  • optimizē dzinēja darbspēju
  • trokšņu minimizēšana
  • vieglāka gājienu pārslēgšana pat ledus aukstumā ziemā
  • degvielas patēriņa samazināšana
  • nekaitīgums apkārtējai videi, pateicoties mazākam noslogojumam ar emisijām

Jūsu Volkswagen vērtības saglabāšana