Touran

Joslu maiņas palīgsistēma

 

Rūpējas par Jūsu muguru.

Vienatnē vai ar pasažieriem – papildaprīkojumā pieejamā joslu maiņas palīgsistēma tās darbības robežās palīdz mainīt joslas uz vairākjoslu ceļiem. Sistēma darbojas, ja automobilis brauc ar ātrumu virs 30 km/h, uzraugot satiksmi aizmugurē ar īpašiem sensoriem. Ja apzinātas joslu maiņas situācijā sensors uztver citu transportlīdzekli aklajā zonā vai ja kāds cits transportlīdzeklis strauji tuvojas no aizmugures, sistēma attēlo vizuālu brīdinājumu attiecīgās puses ārējā atpakaļskata spogulī.

Sensori darbojas arī kā palīglīdzeklis izbraukšanai no stāvvietas. Ja vēlaties atpakaļgaitā izbraukt no slikti pārredzamas stāvvietas, sistēma noteiktā attālumā spēj uztvert tuvojošos transportlīdzekļus un brīdina ar skaņas signālu. Sistēmas darbības robežās avārijas situācijā tā var arī nobremzēt, lai ideālā gadījumā novērstu sadursmi vai mīkstinātu tās sekas.
Ja izvēlēsieties joslu maiņas palīgsistēmu „Side Assist Plus“, komplektācijā tiks iekļauta arī kursa maiņas palīgsistēma. Apvienojumā ar kursa maiņas palīgsistēmu, joslu maiņas palīgsistēma savas darbības robežās var veikt koriģējošu darbību, ja vēlaties pārkārtoties uz citu braukšanas joslu, bet tajā bīstami tuvu tiek uztverts cits transportlīdzeklis.

 

 

 Pēcsadursmes bremzēšanas palīgsistēma

 
Palīdz izvairīties no tālākām sadursmēm.
 

Vienā virzienā braucošu transportlīdzekļu sadursme parasti nebeidzas tikai ar vienu sadursmi vien. Trieciena rezultātā pastāv iespēja, ka viens no sadursmē iesaistītajiem transportlīdzekļiem var iebraukt pretējā braukšanas joslā. Pēcsadursmes bremzēšanas palīgsistēma ir paredzēta, lai sistēmas darbības robežās samazinātu tālāku sadursmju risku. Kad divi savā starpā nesaistīti sistēmas sensori reģistrē sadursmi, sistēma pēc noteikta laika nobremzē automobili līdz 10 km/h. Tādējādi autovadītājs var jebkurā brīdī iejaukties un pārņemt kontroli pār automobili.

 


 

 

Piekabes palīgsistēma

 
Izvēlieties braukšanas virzienu un ļaujiet stūrēt automobilim.

 

Manevrēšana ar piekabi var kļūt par īstu pacietības pārbaudījumu. Piekabes palīgsistēma var padarīt to vienkāršāku. Atrodoties piemērotā vietā, palīgsistēma tās darbības robežās var pārņemt stūres vadību. Ar īpašu slēdzi Jūs varat iestatīt nepieciešamo braukšanas virzienu un stūrēšanas laikā, ko veic piekabes palīgsistēma, to labot. Jums tikai jākontrolē akseleratora, bremžu un sajūga pedālis. Protams, Jūs varat arī pārņemt kontroli, kad vien vēlaties: pagriežot stūri, sistēmas darbību iespējams pārtraukt jebkurā laikā.
 


 

 

Adaptīvā kruīza kontrole un apkārtējās satiksmes uzraudzības sistēma

 
Ērts brauciens, saglabājot drošu distanci.

 

Pareizais attālums līdz lietām ļauj justies daudz brīvāk. Lai tā būtu arī intensīvas satiksmes apstākļos, adaptīvā kruīza kontrole ACC palīdz saglabāt vēlamo distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Automobiļa priekšā esošie sensori sistēmas darbības robežās uzrauga priekšā esošo ceļu. Ja attālums līdz priekšā braucošajam automobilim to atļauj, palīgsistēma paātrina braukšanas ātrumu līdz iestatītajam maksimālajam ātrumam, kā arī automātiski pielāgo braukšanas tempu, kolīdz distance līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim pārsniedz iestatīto minimālo attālumu. Adaptīvā kruīza kontrole ACC var tikt aktivizēta, braucot ar ātrumu no 30 km/h līdz 160 km/h. Tā tiek kombinēta ar dubultā sajūga pārnesumkārbu DSG, lai varētu pilnībā nobremzēt jauno Touran un īsā laikā atkal atsākt braukšanu, kas ir liela priekšrocība lēnas satiksmes apstākļos.

Ja sensori uztver, ka attālums līdz priekšā braucošajam automobilim ir kritisks, tiek aktivizēta apkārtējās satiksmes uzraudzības sistēma. Tā savas darbības robežās var palīdzēt novērst vienā virzienā braucošu automobiļu sadursmes vai mīkstināt to sekas. Apkārtējās satiksmes uzraudzības sistēma aktivizē skaņas signālu un vizuālu brīdinājumu, vienlaikus sagatavojot Touran avārijas bremzēšanai. Ja autovadītājs bremzē pārāk vāji, sistēma automātiski palielina spiedienu bremžu sistēmā. Ja autovadītājs nereaģē, sistēma bremzē automātiski.

 

Arī pilsētas satiksmē, kur braukšanas ātrums parasti ir mazāks, neviens nevar būt drošs, ka priekšā negaida kāds nepatīkams pārsteigums. Pilsētas bremzēšanas palīgsistēma darbojas līdz ātrumam 50 km/h un savas darbības robežās uztver kritisko attālumu līdz priekšā esošiem transportlīdzekļiem. Aktivizējot bremzes, braukšanas attālums tiek samazināts tiktāl, lai izvairītos no sadursmes ar priekšā braucošo automobili pavisam vai vismaz samazinātu sadursmes sekas.
 

 

XDS

Augšup un lejup ar pārliecību.

Lielāks braukšanas prieks uz līkumotiem ceļiem: Touran standartaprīkojumā iekļautais diferenciāļa bloķētājs XDS bremzē līkuma iekšpusē esošos riteņus, tādējādi uzlabojot stūres vadību. Tādā veidā tiek uzlabota vilkme un novērsta nepietiekama stūres pagriežamība, kā arī braukšana līkumos ir padarīta precīzāka un dinamiskāka.

Ja automobilim ir jābrauc augšup slīpumā, Jums palīdzēs standartaprīkojumā iekļautais palīgmehānisms braukšanas uzsākšanai kalnā. Tas novērš Touran ripošanu atpakaļ, uzsākot braukšanu slīpumā.

rsmes bremzēšanas palīgsistēma ir paredzēta, lai sistēmas darbības robežās samazinātu tālāku sadursmju risku. Kad divi savā starpā nesaistīti sistēmas sensori reģistrē sadursmi, sistēma pēc noteikta laika nobremzē automobili līdz 10 km/h. Tādējādi autovadītājs var jebkurā brīdī iejaukties un pārņemt kontroli pār automobili.

 

 


 

ParkPilot

 
Novietojiet automobili stāvvietā un izbrauciet no tās kā profesionālis.

Novietojot automobili stāvvietā vai izbraucot no tās, ne vienmēr iespējams viegli novērtēt attālumu līdz citiem objektiem. Šajā ziņā īstais palīgs ir ParkPilot parkošanās sensori. Sistēmas darbības robežās autovadītājam tiek doti skaņas un vizuāli norādījumi par to, cik daudz brīvas vietas manevrēšanai ir atlicis automobiļa priekšā un aizmugurē. Turklāt tie darbojas ar visām Volkswagen radio un navigācijas sistēmām.

Izvēloties „Composition Media“ un augstāka aprīkojuma radio atskaņotājus, tos ir iespējams kombinēt arī ar papildaprīkojumā pieejamo atpakaļskata kameru. Tā radio ekrānā attēlo objektus zem Touran, kurus autovadītājs nespēj saskatīt. Kamera ļauj precīzi novietot automobili stāvēšanai un ievērojami atvieglo piekabes pievienošanu.

Ja vēlaties vispār nedomāt par stūrēšanu, pareizā izvēle ir papildaprīkojumā pieejamā parkošanās palīgsistēma. Sistēmas darbības robežās tā pati iestūrē automobili stāvvietās paralēli un perpendikulāri brauktuvei un palīdz arī izbraukt no tām. Jums tikai jākontrolē akseleratora, bremžu un sajūga pedālis.